Loading...
 Start Page
Για ραντεβού Πρωϊνών
& Απογευματινών Ιατρείων:
2611 100281

Κλινικό Έργο

Ο- arm

Πρόκειται για το φορητό σύστημα αξονικής τομογραφίας O-arm (Medtronic), μια πολυδιάστατη πλατφόρμα η χρήση της οποίας εφαρμόζεται ήδη σε παθήσεις σπονδυλικής στήλης στα μεγαλύτερα χειρουργικά κέντρα παγκοσμίως. Το 0- arm αποτελεί σταθμό στην ενδοχειρουργική απεικόνιση και, σε συνδυασμό με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης (Navigation), είναι το μοναδικό που παρέχει στο χειρουργό 100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση ακόμα και των πιο ευαίσθητων βλαβών.

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια νευροχειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους. Με τον τρόπο αυτό, ιδιαίτερα λεπτές, ή και προηγουμένως ανεγχείρητες επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων  νωτιαίου μυελού, κακώσεων σπονδυλικής στήλης και γενικότερα πολύπλοκες επεμβάσεις σπονδυλικής καθίστανται, πλέον ασφαλείς. Οι μοναδικές αυτές ιδιότητες του O-arm έχουν ως αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση του χειρουργικού χρόνου (ποσοστό έως και 50%).

Το νοσοκομείο μας είναι το πρώτο κρατικό νοσοκομείο που διαθέτει πλέον την σύγχρονη αυτή υποδομή.

 

ΝΕΥΡΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Στην Νευροχειρουργική Κλινική πραγματοποιούνται επεμβάσεις αφαίρεσης πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού με την συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας (μικροσκόπιο, διεχειρητική νευροπλοήγηση και νευροπαρακολούθηση σωματοαισθητικών και κινητικών δυναμικών καθώς και δυνατότητα διεγχειρητικής χαρτογράφησης των κινητικών περιοχών του εγκεφάλου). Επιπλέον εφαρμόζονται εξειδικευμένες νευροχειρουργικές τεχνικές αφαίρεσης όγκων βάσεως κρανίου όπως μηνιγγιώματα, χορδώματα καθώς επίσης και συνδυασμός προσπελάσεων σε όγκους δύο κοιλοτήτων (λιθοειδεκτομή, μαστοειδεκτομή). Επίσης η δυνατότητα προεγχειρητικού ή διεγχειρητικού εμβολισμού όγκων του εγκεφάλου ελαττώνει την αιμάτωση αγγειοβριθών χωροεξεργασιών (μηνιγγιώματα, παραγαγγλιώματα) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση δυνητικών επιπλοκών. Η διατμηματική συνεργασία με τα τμήματα Ακτινοθεραπευτικής και Ογκολογίας προσφέρει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΩΝ ΥΠΟΦΥΣΗΣ

Εφαρμόζεται η μέθοδος της διασφηνοειδικής προπέλασης για την αφαίρεση της πλειοψηφίας των όγκων της περιοχής της υπόφυσης ενώ η διακρανιακή προσπέλαση χρησιμοποιείται για ευμεγέθεις όγκους με υπερεφιππιακή επέκταση όπως κρανιοφαρυγγιώματα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Ενδοκρινολογίας υπάρχει η δυνατότητα πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου και μετεγχειρητικής παρακολούθησης

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΩΝ ΕΠΙΦΥΣΗΣ

Εφαρμόζεται η υπερπαρεγκεφαλιδική-υποσκηνιδιακή προσπέλαση με σκοπό την χειρουργική αφαίρεση χωροεξεργασιών της επίφυσης

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

Αντιμετωπίζονται σοβαρές περιπτώσεις φαρμακοανθεκτκής επιληψίας με χειρουργική αφαίρεση επιληπτογόνων εστιών και χωροεξεργασιών εγκεφάλου καθώς και επεμβάσεις αμυγδαλο-ιπποκαμπεκτομής, αφού προηγηθεί εκτενής προεγχειρητική νευροφυσιολογική μελέτη. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης νευροδιεγέρτη του πνευμονογαστρικού νεύρου

 

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Πραγματοποιούνται επείγουσες επεμβάσεις χειρουργικής αφαίρεσης επισκληριδίων και υποσκληριδίων αιματωμάτων, χειρουργική ανάταξη εμπιεσματικών καταγμάτων θόλου και καταγμάτων προσωπικού κρανίου (σε συνεργασία με το τμήμα Γναθοχειρουργικής) καθώς και αποκατάστασης ελλειμμάτων βάσης κρανίου. Επίσης αντιμετωπίζονται κακώσεις νωτιαίου μυελού με χειρουργική ανάταξη καταγμάτων σπονδυλικής στήλης σε επείγουσα βάση. Η Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο αντιμετώπισης Τραύματος Κεφαλής και Σπονδυλικής Στήλης της περιφέρειας Νοτιοδυτικής Ελλάδας με την ενεργό υποστήριξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας καθώς και του Κέντρου Αποκατάστασης Κακώσεων Σπονδυλικής Στήλης

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ Arnold-Chiari

Αντιμετωπίζεται δια μέσης υπινιακής κρανιεκτομίας, μετάθεση αμυγδαλών και μηνιγγοπλαστικής

 

ΣΥΡΙΓΓΟΜΥΕΛΙΑ

Αντιμετωπίζεται με συμφυσιόλυση, αραχνόλυση και σε ειδικές περιπτώσεις με τοποθέτηση μόνιμης παροχέτευσης (shunting)

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Στην Κλινική λαμβάνουν χώρα ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές εμφύτευσης νευροδιεγέρτη (Deep brain stimulation) σε εν τω βάθει περιοχές του εγκεφάλου με σκοπό την αντιμετώπιση ν. Parkinson, δυστονιών και τρόμου των άκρων καθώς και επεμβάσεις για χρόνιο πόνο όπως διαδερμικές επεμβάσεις νευραλγίας τριδύμου νεύρου (balloon compression), νευροαγγειακή αποσυμπίεση του τριδύμου νεύρου καθώς επίσης και τοποθέτηση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού (spinal cord stimulation). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα λήψης στερεοτακτικής βιοψίας χωροεξεργασιών εγκεφάλου σε εν τω βάθει δυσπρόσιτες περιοχές. Επιπλέον πραγματοποιούνται επεμβάσεις για σπαστικότητα άκρων (μετά από κάκωση, εγκεφαλικό επεισόδιο ή σε περίπτωση εγκεφαλικής παράλυσης) με τοποθέτηση αντλίας baclofen.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Στην Νευροχειρουργική Κλινική πραγματοποιούνται ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με χρήση ενδοσκοπίου και μικροσκοπίου όπως διαδερμική μικροδισκεκτομή, τεχνικές εξάχνωσης του μεσοσπονδύλιου δίσκου, πεταλεκτομή, διαδερμικές σπονδυλοδεσίες, κυφοπλαστική. Επίσης αντιμετωπίζονται πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς νεοπλασίες (όγκοι) της σπονδυλικής στήλης με τη χρήση σύγχρονου μικροσκοπίου και διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης. Σε περιπτώσεις πόνου στη σπονδυλική στήλη υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής επισκληριδίων εγχύσεων, facet block, κ.α.

Το 2019 έγινε προμήθεια του σύγχρονου διεγχειρητικού αξονικού τομογράφου Ο- armΠρόκειται για το φορητό σύστημα αξονικής τομογραφίας O-arm (Medtronic), μια πολυδιάστατη πλατφόρμα η χρήση της οποίας εφαρμόζεται ήδη σε παθήσεις σπονδυλικής στήλης στα μεγαλύτερα χειρουργικά κέντρα παγκοσμίως. Το 0- arm αποτελεί σταθμό στην ενδοχειρουργική απεικόνιση και, σε συνδυασμό με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης (Navigation), είναι το μοναδικό που παρέχει στο χειρουργό 100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση ακόμα και των πιο ευαίσθητων βλαβών.

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια νευροχειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους. Με τον τρόπο αυτό, ιδιαίτερα λεπτές, ή και προηγουμένως ανεγχείρητες επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων  νωτιαίου μυελού, κακώσεων σπονδυλικής στήλης και γενικότερα πολύπλοκες επεμβάσεις σπονδυλικής καθίστανται, πλέον ασφαλείς. Οι μοναδικές αυτές ιδιότητες του O-arm έχουν ως αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση του χειρουργικού χρόνου (ποσοστό έως και 50%).

Το νοσοκομείο μας είναι το πρώτο κρατικό νοσοκομείο που διαθέτει πλέον την σύγχρονη αυτή υποδομή.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

Στην Νευροχειρουργική Κλινική υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης υδροκεφάλου με σύγχρονες βαλβίδες μαγνητικού τύπου οι οποίες έχουν τη δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης  της πίεσης λειτουργίας. Επίσης πραγματοποιείται ολοκληρωμένος προεγχειρητικός έλεγχος έκβασης υδροκεφάλου φυσιολογικής πίεσης μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ

Πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις αποσυμπίεσης  και μετάθεσης του ωλενίου νεύρου καθώς και αποσυμπίεσης του μέσου νεύρου σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

 

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πραγματοποιούνται πολύπλοκες επεμβάσεις χειρουργικής απολίνωσης (clipping) ανευρυσμάτων, αρτηριοφλεβωδών αγγειοδυσπλασιών εγκεφάλου και αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών (fistulae) της σκληράς μήνιγγας. Επίσης λαμβάνουν χώρα νευρο-ενδοαγγειακές επεμβάσεις (εμβολισμός) ανευρυσμάτων, αγγειοδυσπλασιών, προεγχειρητικός εμβολισμός αγγειοβριθών όγκων εγκεφάλου καθώς και πρωτοποριακές επεμβάσεις μηχανικής θρομβεκτομής οξέων ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, σε συνεργασία με το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας. Επιπλέον, η δυνατότητα υβριδικής (συνδυαστικής αγγειακής και ενδοαγγειακής χειρουργικής τεχνικής) καθιστά την Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στην ελληνική επικράτεια.

Copyright © 2012 - 2024 ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών