Loading...
 Start Page

Για ραντεβού Πρωϊνών & Απογευματινών Ιατρείων:   2611 100281

Νευρολογική

Διεύθυνση Κλινικής:

Διευθύντρια Κλινικής Καθηγήτρια: Ελισάβετ Χρόνη

Επικοινωνία

Τηλ. : 2610 993949,  2613 603 571, 2613 603 570
Φαξ : 2610 993949

Εκ μέρους του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα της Κλινικής μας. Η Δερματολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1988 και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), έχει δε ως κύρια αποστολή :

 • Την παροχή ευρέος φάσματος και υψηλού επιπέδου διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς με δερματικά και αφροδίσια νοσήματα καθώς και με συστηματικά νοσήματα, τα οποία προσβάλλουν το δέρμα, τα εξαρτήματά του και τους ορατούς βλεννογόνους.
 • Την ολοκληρωμένη και υψηλής στάθμης προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην κλινική Δερματολογία.
 • Την προώθηση της ερεύνης σε μοριακό, κυτταρικό και κλινικό επίπεδο με κύριο στόχο την διερεύνηση της αιτιοπαθογενείας των παθήσεων του δέρματος και της αναπτύξεως νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.
 • Την εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής δημοσίων φορέων και την ενημέρωση του κοινού με επιμορφωτικές ομιλίες και άρθρα σε μέσα μαζικής ενημερώσεως.

Εκ μέρους του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα της Κλινικής μας. Η Νευρολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1988 και βρίσκεται εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών καλύπτοντας την Υγειονομική Περιφέρεια της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελισάβετ Χρόνη, Καθηγήτρια Νευρολογίας
Τηλ: 2613603251, Fax: 2610993949
email: mdapatras@gmail.com

Η Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων αποτελεί αυτοδύναμο τμήμα του ΠΓΝΠ το οποίο έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί από το φιλανθρωπικό σωματείο MDA Hellas και λειτουργεί με την εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών Επιστημόνων οι οποίοι υπηρετούν στο ΠΓΝΠ υπό την ευθύνη του Διευθυντού της Νευρολογικής κλινικής (από 2016 υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Ε. Χρόνη). Η αίτηση της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων για αναγνώριση της ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπανίων νοσημάτων βρίσκεται σε διαδικασία κρίσης.

Στόχοι:

1. Οργανωμένη, πολύπλευρη και συστηματική παροχή υπηρεσιών υγείας με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στον προγραμματισμό των κλινικών και εργαστηριακών ραντεβού προς διευκόλυνση των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νευρομυϊκά νοσήματα  και των οικογενειών τους έτσι ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.

2. Ανάπτυξη και λειτουργία της μονάδας ως πρότυπο κέντρο έρευνας και διδασκαλίας των νευρομυϊκών παθήσεων.

Στελέχωση: πολυεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς νευρολόγους, παιδονευρολόγο, πνευμονολόγο, καρδιολόγο, φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχίατρο/ ψυχολόγο, διαιτολόγο, οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο, δερματολόγο, ορθοπεδικό, ενδοκρινολόγο. Όλα τα μέλη της ομάδας  χαρακτηρίζονται από αφοσίωση, εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και διαρκή ενημέρωση στο αντικείμενο τους.

Παθήσεις:  στη μονάδα αντιμετωπίζονται ασθενείς με ποικίλες παθήσεις των περιφερικών νεύρων και μυών, οι περισσότερες από τις οποίες περιλαμβάνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες:

 • Μυοπάθειες παίδων και ενηλίκων
 • Διαταραχές νευρομυϊκής σύναψης (μυασθένεια)
 • Νευροπάθειες (κληρονομικές και επίκτητες)
 • Νόσοι του κινητικού νευρώνα

Δράσεις

 1. Κλινικός τομέας: διάγνωση, παρακολούθηση, αντιμετώπιση και θεραπεία
 2. Ερευνητικός τομέας: συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες για νέα φάρμακα, ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων, ανάλυση κλινικών φαινοτύπων
 3. Διδακτικός τομέας: διδασκαλία σε φοιτητές ιατρικής, φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εξειδίκευση των ειδικευόμενων ιατρών της νευρολογίας, προκηρύξεις για εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών
 4. Συνεργασίες με ομοειδή κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο

Οργάνωση

Εύκολη πρόσβαση για άτομα με κινητική αναπηρία, προγραμματισμός για πολλαπλές συντονισμένες εκτιμήσεις από ιατρούς ή άλλους επιστήμονες την ίδια ημέρα, δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τον γραμματέα της μονάδας για ερωτήσεις ή παροχή τηλεφωνικών οδηγιών, πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες του Π.Γ.Ν.Π. ή μονάδων υγείας εκτός Πατρών  αν απαιτείται.

Εξοπλισμός

3 πλήρως εξοπλισμένοι εξεταστικοί θάλαμοι, αίθουσα συνεδριάσεων, ευρύχωρη αίθουσα αναμονής, 3 WC, άλλοι βοηθητικοί χώροι.

Ιατρικά μηχανήματα:  ηλεκτρομυογράφος, ηλεκτροεγκεφαλογράφος, συσκευή υπερήχων για νεύρα και μυς, συσκευή υπερήχων καρδίας, σπιρόμετρο.

Παροχή ιατρικών & επιστημονικών υπηρεσιών: σε κάθε ασθενή που προσέρχεται στη μονάδα πραγματοποιείται αρχική κλινική εκτίμηση και ενημέρωση για την απαιτούμενη διερεύνηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μυϊκή βιοψία ή γενετική ανάλυση. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ακολουθεί αναλυτική συζήτηση με τον ασθενή και την οικογένεια του για την διάγνωση (εφόσον έχει τεθεί), για την τυχόν προτεινόμενη θεραπεία και την παρακολούθηση που θα χρειαστεί.   

Μελλοντική ανάπτυξη:  εξάπλωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών στην περιοχή της δυτικής Ελλάδος, έναρξη νέων συνεργασιών με κέντρα του εξωτερικού , εντατικοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

© Copyright 2012 - 2020 ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών