Loading...
 Start Page
Για ραντεβού Πρωϊνών
& Απογευματινών Ιατρείων:
2611 100281

Κλινικό Έργο

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (Μ.Μ.Α.) 

Ιδρύθηκε το 1980. Στην ΜΜΑ παρακολουθούνται συνολικά 300 περίπου ασθενείς     μεταγγισιοεξαρτώμενoι με μείζονα θαλασσαιμία, ή μη πλήρως μεταγγισιοεξαρτημένοι με ενδιάμεση θαλασσαιμία, και 110 περίπου ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες. Στη Μονάδα αυτή έχει αναπτυχθεί από το 1995 πρόγραμμα τακτικής και ολοκληρωμένης κλινικής παρακολούθησης των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες, σε συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, και άλλους επιστήμονες όπως καρδιολόγους, ενδοκρινολόγους, ηπατολόγους, οφθαλμιάτρους και ψυχολόγους, με αποτέλεσμα την παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης. Σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος εφαρμόζονται πρωτόκολλα μεταγγισοθεραπείας τα οποία προβλέπουν τη χορήγηση κατά τεκμήριο μεταγγίσεων με μονάδες φρέσκου αίματος, τα οποία αξιολογούνται σε ετήσια βάση με κλινικά audit και τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα συχνότητας μεταγγίσεων, με αποτέλεσμα η ΜΜΑ του Αιματολογικού Τμήματος αυτού του Νοσοκομείου να αποτελεί την μοναδική στον Ελληνικό χώρο ανάλογη Μονάδα, με τεκμηρίωση στην πρακτική των μεταγγίσεων και άμεση προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις της μεταγγισιοθεραπείας.

Η ΜΜΑ λειτουργεί με εκτεταμένο ωράριο, 7.30 π.μ. – 10.30 μ.μ. και στον χώρο της μεταγγίζονται σε απογευματινό ωράριο και χρόνιοι αιματολογικοί ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασματικά νοσήματα του αίματος. Διαθέτει θαλάμους με 3 κλίνες ο καθένας και έναν χώρο συγκέντρωσης / αναψυχής. Υποστηρίζεται γραμματειακά από μία γραμματέα.   Λειτουργεί ως ημερήσια νοσηλεία για τις μεταγγίσεις των ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, ενώ στον χώρο της λειτουργεί καθημερινό εξωτερικό ιατρείο για την παρακολούθηση τόσο των τακτικά μεταγγιζόμενων, όσο και των μη τακτικά μεταγγιζόμενων ασθενών. Επιπλέον στην ΜΜΑ του ΠΓΝΠ παραπέμπονται και παρακολουθούνται συμβουλευτικά για προβλήματα που προκύπτουν από τη νόσο τους και περίπου 150 ασθενείς που μεταγγίζονται σε άλλες μονάδες της μείζονος περιφέρειας που δεν διαθέτουν στελέχωση από ειδικό Αιματολόγο, όπως αυτή του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, και των Νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας, Άμφισσας, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Άρτας, Κυπαρισσίας κ.λ.π.

Καθημερινά μεταγγίζονται κατά μέσο όρο 18-25 ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και 5-6 ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα του αίματος. 

Εξωτερικά Ιατρεία Αιματολογικού Τμήματος (ΤΕΙ-Αιματολογικά)

Το Αιματολογικό Τμήμα λειτουργεί 3 τουλάχιστον ΤΕΙ καθημερινά εκτός της Πέμπτης, οπότε λειτουργεί τοτακτικό Ιατρείο των μεταμοσχευμένων ασθενών. Στα Αιματολογικά ΤΕΙ παρακολουθούνται τακτικά χρόνιοι ασθενείς με καλοήθη, αυτοάνοσα και νεοπλασματικά αιματολογικά νοσήματα, ασθενείς που υποβάλλονται σε συνεδρίες χημειοθεραπείας ή άλλης ενδοφλέβια χορηγούμενης θεραπείας στον θάλαμο βραχυθεραπειών του Τμήματος, υποστηρίζονται ασθενείς σε μυελοκαταστολή μετά από προηγηθείσα συστηματική χημειοθεραπεία που εξήλθαν της Αιματολογικής κλινικής και επιπλέον προγραμματίζονται οι υποστηρικτικές μεταγγίσεις των ασθενών αυτών και πραγματοποιούνται επεμβατικές πράξεις (παρακεντήσεις μυελού, οστεομυελικές βιοψίες, περποιήσεις κεντρικών φλεβικών οδών κλπ. Διαθέτει γραμματεία με δύο γραμματείς που εξυπηρετούν αποκλειστικά την χρέωση των ασθενών. Για τη  οργάνωση των ασθενών διατίθενται 2 ακόμα γραμματείς που καλύπτονται από ερευνητικά προγράμματα του Αιματολογικού Τμήματος και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση των ασθενών, δηλαδή τον προγραμματισμό των ραντεβού, την αρχειοθέτηση των φακέλων, το πέρασμα των εξετάσεων, την απ’ ευθείας επικοινωνία μαζί τους όταν αυτό απαιτείται κλπ.

Συνολικά καθημερινά παρακολουθούνται κατά μέσον όρο 40-50 ασθενείς. 

Κάθε Πέμπτη στον χώρο των Αιματολογικών ΕΙ γίνονται τακτικά Ιατρεία για εξειδικευμένες ομάδες Αιματολογικών ασθενών, όπως οι μεταμοσχευμένοι και οι ασθενείς με προβλήματα και διαταραχές Αιμόστασης.

Οι ανάγκες κάλυψης της ημερήσιας νοσηλείας των ασθενών για ΧΜΘ και μεταγγίσεις γίνονται στον νοσηλευτικό χώρο της Δ’ πτέρυγας της Παθολογικής Κλινικής, που νοσηλευτικά ανήκει στην Γ’ Παθολογική κλινική.

Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Ανοσοκατεσταλμένων ασθενών (Α.Τ.Μ.Α.)

Από το 2006 οι θάλαμοι νοσηλείας των αιματολογικών ασθενών διαχωρίστηκαν από τους θαλάμους νοσηλείας των παθολογικών ασθενών. Βρίσκονται στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου, διαθέτει 1 μονόκλινο, 5 δίκλινα και 2 πεντάκλινα δωμάτια (σύνολο 21 κλίνες). Στους θαλάμους νοσηλείας της Αιματολογικής Κλινικής νοσηλεύονται ασθενείς  με:

 • Οξείες λευχαιμίες όλων των τύπων
 • Χρόνιες λευχαιμίες όλων των μορφών
 • Πολλαπλούν Μυέλωμα και άλλες πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες
 • Διάφορα μη Hodgkin λεμφώματα
 • Hodgkin λέμφωμα
 • Διάφορα άλλα λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα
 • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 • Σύνδρομα υποπλασίας μυελού και μυελικής ανεπάρκειας
 • Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα
 • Αυτοάνοσα νοσήματα του αίματος
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες που εμφανίζουν διάφορες επιπλοκές
 • Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες
 • Αιμορραγικές διαταραχές
 • Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα
 • Λοιμώξεις, αιμορραγίες ή άλλες επιπλοκές μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία κλπ

Στην ΑΤΜΑ εφαρμόζονται συνθήκες άσηπτης νοσηλείας σε όλους τους ασθενείς, ενώ οι ουδετεροπενικοί ασθενείς νοσηλεύονται στους δίκλινους θαλάμους. Υπάρχει καθημερινή επίσκεψη και επιτήρηση των ασθενών, όχι μόνον από τους Αιματολόγους που έχουν την ευθύνη νοσηλείας, αλλά και από ιατρούς του Τμήματος Λοιμώξεων της Παθολογικής κλινικής για την αρτιότερη επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με λοιμώξεις.

Η μέση πληρότητα της Αιματολογικής κλινικής κυμαίνεται στο 125-130% δηλαδή αρκετοί ασθενείς φιλοξενούνται σε άλλες κλινικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ΑΤΜΑ είναι η μοναδική Αιματολογική Κλινική στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και των εγγύς Ιονίων νήσων και δέχεται ασθενείς από μείζονα περιφέρεια με συνολικό πληθυσμό περίπου 1,000,000 κατοίκων.

Εργαστήριο Ειδικής Αιματολογικής Μονάδας (ΕΑΜ) 

  • Εργαστήριο διάγνωσης αιμοσφαιρινοπαθειών
  • Εργαστήριο μορφολογικής και κυτταροχημικής ταυτοποίησης νεοπλασματικών νόσων του αιμοποιητικού ιστού

  Τα Εργαστήρια αυτά που λειτουργούν από το 1989 στεγάζονται στον χώρο της ΜΜΑ και εξυπηρετούν πέραν της υποστήριξης των ασθενών του Αιματολογικού Τμήματος και των συμβουλευτικών αιτημάτων όλων των κλινικών του Νοσοκομείου, την διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών σε νεοπροσερχόμενους εξωτερικούς ασθενείς. Επίσης παρέχουν οδηγίες προγεννητικής συμβουλευτικής αιμοσφαιρινοπαθειών και άλλων κληρονομικών αιμολυτικών αναιμιών και πραγματοποιούν την μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης για όλους τους ασθενείς εσωτερικούς και εξωτερικούς του Νοσοκομείου. Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει εκπαιδευτεί σε Κέντρα Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών στην Αθήνα και διαθέτει υψηλή εμπειρία στο αντικείμενο.  Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η διάγνωση στον γενικό πληθυσμό των αιμοσφαιρινοπαθειών και θαλασσαιμικών συνδρόμων και η παροχή συμβουλευτικών οδηγιών.

  Οι εξετάσεις που διενεργούνται στα εργαστήρια του ΕΑΜ είναι οι εξής:

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων
 • Κυτταροχημικές χρώσεις :
  • Χρώση αλκαλικής φωσφατάσης λευκών
  • Χρώση αιμοσιδηρίνης μυελού
  • Χρώση PAS
  • Χρώση μη ειδικής εστεράσης (ΑΝΑΕ)
  • Χρώση ειδικής εστεράσης
  • Χρώση όξινης φωσφατάσης
  • Κοινές χρώσεις επιχρισμάτων μυελού
  • Κοινές χρώσεις επιχρισμάτων λεμφαδένων
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Φερρίτινη
 • Δοκιμασίες δρεπάνωσης
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

 

Copyright © 2012 - 2024 ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών