Loading...
 Start Page
Για ραντεβού Πρωϊνών
& Απογευματινών Ιατρείων:
2611 100281

Πληροφορική

Υποδιευθύντρια : Σπηλίου Αθηνά // Τηλ: 2613 604079 // aspiliou@pgnp.gr

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής αποτελείται από :

 • Το Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύων & εξοπλισμού
 • Το Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών 

Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύων  και εξοπλισμού

Προϊσταμένη : Πιτουρά Θεώνη // Τηλ : 2613 604101  //  email: tpit@pgnp.gr

Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης Λογισμικών  Εφαρμογών

Προϊσταμένη : Τράκα Πουλχερία  //  Τηλ : 2613 603754  // email: ptraka@pgnp.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών του νοσοκομείου και των εφαρμογών που λειτουργούν σε αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται πλέον σε μηχανογραφημένες εφαρμογές και συνεπώς το έργο της πληροφορικής είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου.

Στόχος της είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά αφ’ ενός στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου δε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του τμήματος είναι :

 • Συνολική ευθύνη ασφάλειας του δικτύου νοσοκομείου, επίβλεψη καλής λειτουργίας του, επέκταση και υποστήριξη αυτού.
 • Συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη των κεντρικών εξυπηρετητών (Servers) και των Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών τους (26 servers, περίπου 1400 Η/Υ - PCs & laptops- συνδεδεμένοι στο δίκτυο, 524 εκτυπωτές).
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών, με ετήσια προμήθεια ανταλλακτικών με ανοικτό διαγωνισμό.
 • Απόσυρση ετησίως μηχανημάτων ξεπερασμένης τεχνολογίας ή με σοβαρές βλάβες που καθιστούν ασύμφορη την επισκευή τους.
 • Εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων και αντίστοιχου λογισμικού.
 • Συνολική ευθύνη ασφάλειας των δεδομένων και λειτουργίες φύλαξης των δεδομένων (Backups) των δεδομένων των κεντρικών εφαρμογών του νοσοκομείου.
 • Τήρηση μητρώου χρηστών, λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο ή στο Internet.
 • Εκπαίδευση χρηστών σε νέα προγράμματα ή προγράμματα που αναβαθμίζονται.
 • Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού των εφαρμογών.
 • Συλλογή πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων και δημιουργία αναφορών που δεν περιλαμβάνονται στις εφαρμογές.
 • Μελέτη και ανάλυση αναγκών για δημιουργία νέων εφαρμογών.
 • Μελέτη και παρουσίαση προτάσεων που διευκολύνουν τον τρόπο εργασίας και την οργάνωση των υπηρεσιών, αφού η χρήση της πληροφορικής επιφέρει συνήθως και οργανωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 

γραφεία πληροφορικής

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής στελεχώνεται ως εξής :

Αθηνά Σπηλίου, ΠΕ Πληροφορικής

Θεώνη Πιτουρά, ΠΕ Πληροφορικής

Πουλχερία Τράκα , ΤΕ Πληροφορικής  

Ιωάννης Νικολόπουλος, ΤΕ Πληροφορικής

Ουρανία Καγκελάρη, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Παρασκευή Κυροσίμου, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Σουζάνα Χόρτη, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κέντρο Η/Υ (Computer Room)

Ανεξάρτητος χώρος, κλιματιζόμενος, διαθέτει ελεγχόμενη πρόσβαση, ψευδοπάτωμα, σύστημα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και ηλεκτροδοτείται με σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).

 

Computer Room

Δικτυακή υποδομή

Το νοσοκομείο διαθέτει δίκτυο κορμού (backbone), με το οποίο συνδέεται το δίκτυο όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, η δομημένη καλωδίωση καλύπτει τους χώρους που στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες, οι Ιατρικές και Νοσηλευτικές υπηρεσίες, καθώς και ο εργαστηριακός τομέας.

Η διακτιριακή καλωδίωση γίνεται με οπτική ίνα (FO primary & FO backup).

H κατακόρυφη καλωδίωση γίνεται με καλώδια χαλκού τύπου UTP-100, 2 pairs, Cat5e UTP).

Στο δίκτυο κορμού έχουν τοποθετηθεί κεντρικά switch (CISCO – PRIMARY, CISCO BACKUP) με χαρακτηριστικά:

 • Θύρες Switched Giga - Fast Ethernet (10/100/1000 Base-TX ) full-duplex.
 • Υποστήριξη Switched Ethernet, Gigabit Ethernet.
 • Δυνατότητα δημιουργίας Virtual LANs ανά θύρα και ανά MAC Address.
 • Δυνατότητα ανίχνευσης και απομόνωσης σε περίπτωση καλωδιακού προβλήματος.
 • Λειτουργία ως server/backup server του VTP domain που περιέχει όλo τον ενεργό εξοπλισμό, για δημιουργία/διαχείρηση των VLANs.
 • Λειτουργία routing για τη μεταξύ των VLANs επικοινωνία.

Λειτουργία-Διαχείρηση – Εποπτεία Δικτύου:

 • Προστασία του δικτύου δεδομένων με χρήση FIREWALL τύπου ASA 5550 και απρόσκοπτη λειτουργία με εγκατάσταση δευτερεύοντος FIREWALL τύπου ASA 5550 (failover) σε mode Active/Standby.
 • Πλήρης επίβλεψη δικτυακής λειτουργίας, λειτουργίας ενεργού εξοπλισμού από Orion Network Performance Monitor ver. 10.
 • Λήψη εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων διαμόρφωσης (configuration files) του ενεργού εξοπλισμού με χρήση Kiwi Cattools.
 • Επίβλεψη και εγγραφή αρχείων καταγραφής (Log Files) σε καθημερινή βάση σε εξυπηρετητή με χρήση Kiwi Syslog
 • Αυθεντικοποίηση της πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο των υπολογιστών/χρηστών με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1X

Για την διασύνδεση κτιρίων (ομάδων / τομέων) χρησιμοποιούνται οπτικά καλώδια τύπου 8 Fibres multimode.
Για την διασύνδεση ορόφων έχουν τοποθετηθεί ατερμάτιστα οπτικά καλώδια τύπου 4 Fibres multimode. Στην παρούσα φάση η κατακόρυφη και οριζόντια διασύνδεση των ορόφων επιτυγχάνεται μέσω καλωδίωσης χαλκού τύπου UTP-100, 2 pairs, Cat5e

 

ServersΕξυπηρετητές (Servers)

 • 26 Servers (Windows 2003 server, Windows 2008 server, Linux, Vmware) οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των διοικητικών εφαρμογών, το σύνολο των εργαστηριακών εφαρμογών, File Servers, μέρος των ιατρικών εφαρμογών και το σύνολο των δικτυακών αναγκών (domain controllers).
 • Servers, οι οποίοι επιβλέπουν τη δικτυακή λειτουργία, τη λειτουργία ενεργού εξοπλισμού καθώς και τη προστασία από ιούς κ.λ.π
 • Κοινό υποσύστημα δίσκων μεγάλης αποθηκευτικής δυνατότητας, ταχύτητας και ασφάλειας, για τη βάση δεδομένων του εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου, και για αποθήκευση δεδομένων επιμέρους εφαρμογών.
 • Τρία (3) Υποσυστήματα Αντιγράφων Ασφαλείας.

Προσωπικοί υπολογιστές (PCs)

Το Νοσοκομείο διαθέτει 624 προσωπικούς Η/Υ και πάνω από 750 φορητούς, με πρόσβαση είτε στο τοπικό δίκτυο είτε στο internet μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή ΕΔΕΤ ανάλογα με τη λειτουργία/σκοπό του κάθε υπολογιστικού συστήματος. Επίσης, διαθέτει 542 (Laser, Dot matrix, Inkjet, Line, Barcode) εκτυπωτές.

Η συντήρηση του εξοπλισμού αυτού και η επισκευή βλαβών γίνεται από προσωπικό του τμήματος πληροφορικής.

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών παρέχει ολοκληρωμένες μηχανογραφικές υπηρεσίες για την Διοικητική Υπηρεσία από το 1989 όπου με σύμβαση του Υπουργείου Απασχόλησης ξεκίνησε η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείων “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”, που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ (πρώην ΚΗΥΚΥ).

Επίσης, από το 2001, παρέχει μηχανογραφικές υπηρεσίες στον Εργαστηριακό Τομέα για τα αναλυτικά εργαστήρια, μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων (LIS) που έχει αναπτυχθεί από τις εταιρείες CCS και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το 2005 το νοσοκομείο μας εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ για την απόκτηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας, το οποίο όμως τελικά δεν εγκαταστάθηκε στο ΠΓΝΠ.

Σήμερα το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του ΠΓΝΠ απαρτίζεται από :

Διοικητικο-οικονομικό Σύστημα (ΔΠΣΝ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (LIS)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΦΗΜΕΡΙΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ IN VITRO
ΕΙΔΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

PACS για όλα τα απεικονιστικά.

Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΙΠΣΝ)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Copyright © 2012 - 2024 ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών